Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 138
Số lượng câu trả lời 7673
Điểm GP 126
Điểm SP 14359

Người theo dõi (189)

Duy Đạt
Vũ Ngọc Diệp
My Nguyễn
Hương Thu
Mai Anh Kiệt

Đang theo dõi (45)

︵✰Ah
NguyetThienn
Bảo Bảo
Minh Anh Nguyễn