Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 8014
Điểm GP 977
Điểm SP 6849

Người theo dõi (341)

Huy Jenify
đạt villa =))
luan nguyen

Đang theo dõi (2)

qlamm
︵✰Ah