Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 68
Số lượng câu trả lời 5701
Điểm GP 658
Điểm SP 3425

Người theo dõi (235)

Thuỳ Linh Trần
@Box in sky@
qlamm
Đình Phúc

Đang theo dõi (48)

Admin
︵✰Ah
Dzịt