Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 85
Số lượng câu trả lời 7619
Điểm GP 870
Điểm SP 6337

Người theo dõi (329)

Miracle Nikki
ka nekk
zi zi
Vũ Ngọc Diệp

Đang theo dõi (1)

︵✰Ah