Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1648
Số lượng câu trả lời 15347
Điểm GP 4189
Điểm SP 16741

Người theo dõi (795)

Mai Anh Kiệt
^JKIES Nguyễn^
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
huehan huynh
Mai Vương Minh

Đang theo dõi (7)

MinYewCou
^JKIES Nguyễn^
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
Hào Lê Thị
Karik-Linh