Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 543
Điểm GP 71
Điểm SP 444

Người theo dõi (17)

Phan Lạc Long
Hải Anh Đoàn
TOP one piece

Đang theo dõi (5)

Thái Dương
T-07
Kudo Shinichi