Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 309
Điểm GP 53
Điểm SP 522

Người theo dõi (103)

#Blue Sky
thư lê
tuấn nguyễn
luan nguyen
Phương Đỗ

Đang theo dõi (2)

Đỗ Quyên
Hà Đức Thọ