Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 4945
Điểm GP 945
Điểm SP 7388

Người theo dõi (245)

Đang theo dõi (1)

(.I_CAN_FLY.)