Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 4987
Điểm GP 1090
Điểm SP 6973

Người theo dõi (137)

hmm=)
Demo:))
☘bùn:)) ☘
Trang Nguyễn

Đang theo dõi (7)

Hanni - Linh :))
Paoo Nqoccc
_Sunn So Sad_
(.I_CAN_FLY.)