Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 12904
Điểm GP 1208
Điểm SP 15813

Người theo dõi (308)

Đang theo dõi (5)

(.I_CAN_FLY.)
_Sunn So Sad_
htfziang
kanata asahi