Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 43
Số lượng câu trả lời 4412
Điểm GP 280
Điểm SP 4201

Người theo dõi (133)

Đang theo dõi (2)

_Sunn So Sad_
kanata asahi

Câu trả lời:

C

Câu trả lời:

A

Câu trả lời:

xu zianghồ2011^^

chắc là hết rồi đó ;-;