Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 14857
Điểm GP 2234
Điểm SP 19323

Người theo dõi (409)

Gia Linh
Nguyễn Minh Huy
Sunn
Boy Đại Gia
Nguyễn Mai Chi

Đang theo dõi (6)

Gia Linh
htfziang
Sunn
Lihnn_xj
(.I_CAN_FLY.)