Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 165
Số lượng câu trả lời 12322
Điểm GP 1037
Điểm SP 14800

Người theo dõi (282)

Đang theo dõi (5)

(.I_CAN_FLY.)
_Sunn So Sad_
htfziang
kanata asahi