Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 3172
Điểm GP 142
Điểm SP 2186

Người theo dõi (73)

Đang theo dõi (22)

Adrien Hoan
blueesky~~~
hưng phúc
Lưu Võ Tâm Như
Vân Anh Nguyễn.

Câu trả lời:

Dân Chơi Đất Bắc=)))) thế muốn ăn cám kh? :))))