Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 103
Số lượng câu trả lời 8732
Điểm GP 1054
Điểm SP 10227

Người theo dõi (257)

_Sunn So Sad_
#Blue Sky
Hương Ly
Buồn

Đang theo dõi (70)


Câu trả lời:

c

a

c

d

a

Câu trả lời:

loading...