Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tiền Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 5865
Điểm GP 1853
Điểm SP 10604

Người theo dõi (168)

Sunshine
Lê Michael
Friendly girl
Diệu Hân

Đang theo dõi (8)

Hàn Băng Tâm
Kudo Shinichi
Lê Michael
Sunshine
Doraemon2611