Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 6581
Điểm GP 2181
Điểm SP 11412

Người theo dõi (194)

Đang theo dõi (9)

MinYewCou
Hàn Băng Tâm
Kudo Shinichi
Lê Michael