Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 10740
Điểm GP 1626
Điểm SP 14622

Người theo dõi (374)

Đang theo dõi (4)

Sun ...
Đỗ Tuệ Lâm
Nguyễn acc 2