Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 5762
Điểm GP 126
Điểm SP 4363

Người theo dõi (147)

Đang theo dõi (0)