Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 10679
Điểm GP 1581
Điểm SP 14471

Người theo dõi (356)

Đang theo dõi (5)

Sun ...
Tuệ Lâm Đỗ
Lê Phương Mai
Nguyễn acc 2