Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 10736
Điểm GP 1623
Điểm SP 14582

Người theo dõi (368)

gia linh
Nizko
Ngô Hải Nam

Đang theo dõi (4)

Sun ...
Đỗ Tuệ Lâm
Nguyễn acc 2