Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 273
Điểm GP 29
Điểm SP 198

Người theo dõi (10)

đỗ nhung
tui là tui
Jackson Williams
emlia

Đang theo dõi (3)

Minh Phương
Good boy