Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 24170
Điểm GP 1266
Điểm SP 25317

Người theo dõi (493)

juilya
#Blue Sky
Nghĩa Vũ
lubi

Đang theo dõi (10)

Tô Hà Thu
Khinh Yên
Thu Hồng
Chanh Xanh