Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tây Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 199
Số lượng câu trả lời 13042
Điểm GP 628
Điểm SP 14507

Người theo dõi (282)

qlamm
KURUMI TOKISAKI
mây 897
Nguyễn acc 2

Đang theo dõi (11)

qlamm
Tuệ Lâm Đỗ
Nguyễn acc 2
lạc lạc