Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 87
Số lượng câu trả lời 6485
Điểm GP 701
Điểm SP 5873

Người theo dõi (234)

Bênh Quỳnh
An Nguyễn
hahaha10
Hồ Châu Diệu

Đang theo dõi (7)

Đại Tiểu Thư
Vannie.....
lạc lạc
qlamm