Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 2096
Điểm GP 21
Điểm SP 893

Người theo dõi (33)

heart beat
đinh ngọc vy
hanguyenhoangson
Duyn12345
Huyền Phạm

Đang theo dõi (12)

Lê Phương Mai
Karik-Linh
Akai Haruma
MinhLe
Lê Minh Hiếu