Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 2451
Điểm GP 27
Điểm SP 1198

Người theo dõi (41)

Công Nghĩa Lê
Minh châu
Bò Sữa

Đang theo dõi (13)

Lê Phương Mai
Karik-Linh
Akai Haruma
MinhLe