Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 127
Số lượng câu trả lời 5479
Điểm GP 486
Điểm SP 6194

Người theo dõi (141)

Duy Đạt
acc phụ :)))
Sulli :333
Excuted123

Đang theo dõi (3)

Sano Manjiro
POP POP