Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 2976
Điểm GP 829
Điểm SP 3150

Người theo dõi (67)

Nguyennam
Jackson Williams
Tâm Như

Đang theo dõi (0)