Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 813
Điểm GP 195
Điểm SP 771

Người theo dõi (93)

thanhhh
Huy Phạm
Xuyen Phan
Blaze

Đang theo dõi (0)