Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 107
Số lượng câu trả lời 3614
Điểm GP 690
Điểm SP 2267

Người theo dõi (316)

sha_badgirl
32 23
ntkhai0708

Đang theo dõi (133)

Ngoc Anh Thai
Sigma
Đức Hiếu
Hoàng Hải Yến
Trâm Anhh