Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 102
Số lượng câu trả lời 3439
Điểm GP 556
Điểm SP 2258

Người theo dõi (299)

FAN ONE PIECE
Sigma
Hà Ngọc Linh
nhok Hùng

Đang theo dõi (132)

Sigma
Đức Hiếu
hhy-chy
Trâm Anhh