Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 102
Số lượng câu trả lời 3384
Điểm GP 531
Điểm SP 2258

Người theo dõi (297)

Đang theo dõi (131)

Toshiro
Yehudim
Trâm Anhh

Dòng thời gian