Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 1640
Điểm GP 552
Điểm SP 1074

Người theo dõi (60)

Đang theo dõi (4)

Ngoc Anh Thai
Akai Haruma
Đỗ Quyên