Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 2581
Điểm GP 928
Điểm SP 2239

Người theo dõi (105)

....
25.Khôi-6A8
Hồ Thị Quỳnh
Nè Munz

Đang theo dõi (5)

Quoc Tran Anh Le
Trịnh Long
Akai Haruma
Đỗ Quyên