Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 148
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (12)

Phước
Lữ Cao Trí
Anh Thư Bùi
Hùng Nguyễn
linh

Đang theo dõi (243)