Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 2180
Điểm GP 1133
Điểm SP 2516

Người theo dõi (79)

Quan thai Ngo
kun cute
mikey cute

Đang theo dõi (5)

Huỳnh Tiến Nam
Akai Haruma
Hà Đức Thọ
Nguyễn Khánh Ly