Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 2574
Điểm GP 1351
Điểm SP 3228

Người theo dõi (111)

Duy Đạt
Hiếu Minh
Giang Trần
12345
OH-YEAH^^

Đang theo dõi (3)

Akai Haruma
Hà Đức Thọ