Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 415
Số lượng câu trả lời 6856
Điểm GP 544
Điểm SP 8234

Người theo dõi (286)

Ai thích tui
qlamm
Marrie
Hằng
duong

Đang theo dõi (23)

minh nguyet
Đỗ Thanh Hải
Karik-Linh
htfziang