Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1110
Điểm GP 95
Điểm SP 943

Người theo dõi (31)

Triết YUGI
Sunny
Thanh Trúc
Cao ngocduy Cao

Đang theo dõi (4)

Sunny
Khách vãng lai
Lê Minh Hiếu