Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 417
Số lượng câu trả lời 8981
Điểm GP 192
Điểm SP 9550

Người theo dõi (235)

♥Yuri_Chan♥
MinYewCou
Nguyễn Minh Anh
bảo hân
Sùng thị sinh

Đang theo dõi (22)