Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 418
Số lượng câu trả lời 8982
Điểm GP 192
Điểm SP 9596

Người theo dõi (241)

Như Nguyệt
Vũ Thanh Phong
Bìnhminh Trần
︵✰Ah
luan nguyen

Đang theo dõi (27)