Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 1715
Điểm GP 1158
Điểm SP 2712

Người theo dõi (98)

⭐Hannie⭐
kodo sinichi
Taylor BT

Đang theo dõi (6)

kodo sinichi
So_Min_Hwan
Cihce
⭐Hannie⭐

Câu trả lời: