Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 1661
Điểm GP 1138
Điểm SP 2626

Người theo dõi (93)

Đang theo dõi (6)