Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 129
Số lượng câu trả lời 5991
Điểm GP 625
Điểm SP 8805

Người theo dõi (198)

Mr 9323
Huấn Quang
Thị Hạnh Lê
Phước Lộc
Dung

Đang theo dõi (14)

Phước Lộc
TV Cuber
OH-YEAH^^
Hàn Băng Tâm
Doraemon2611

Câu trả lời:

Anh Thư Bùi Tôi thuộc làu làu grammar nhưng không biết áp dụng =)))