Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 11278
Điểm GP 1340
Điểm SP 18189

Người theo dõi (250)

Minz Ank
Nikkik9
Anh Thư Bùi
#Blue Sky
Lalimes

Đang theo dõi (11)

OH-YEAH^^
Phạm Vĩnh Linh
POP POP
TV Cuber