Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 4973
Điểm GP 2006
Điểm SP 6413

Người theo dõi (301)

Đang theo dõi (6)

TV Cuber
Kudo Shinichi
Phong Thần
Ngô Thùy Linh
Đông Hải