Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 165
Điểm GP 33
Điểm SP 246

Người theo dõi (19)

Hoàn Hà
TV Cuber
vinh le
Sally

Đang theo dõi (18)

TV Cuber
Ngọc Linh
vinh le
NGUYÊN THANH LÂM