Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 457
Số lượng câu trả lời 10610
Điểm GP 865
Điểm SP 14266

Người theo dõi (334)

Đang theo dõi (6)

Karik-Linh
Minh
Ngô hải nam
KayZ♡