Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 462
Số lượng câu trả lời 11990
Điểm GP 1098
Điểm SP 15834

Người theo dõi (395)

thaolinh
Cung Nữ
gbao
.....

Đang theo dõi (12)

thaolinh
Character Debate
MinYewCou
Tuyet
Kurouba Ryousuke