Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 445
Số lượng câu trả lời 9815
Điểm GP 626
Điểm SP 13444

Người theo dõi (304)

POP POP
=)))
chào mn
hello !!!!!

Đang theo dõi (0)