Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 3631
Điểm GP 1608
Điểm SP 4596

Người theo dõi (104)

Boy Đại Gia
Toru
Linda.Mii

Đang theo dõi (28)

Toru
Lưu Võ Tâm Như
Akai Haruma
thaolinh