Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 1262
Điểm GP 610
Điểm SP 1867

Người theo dõi (59)

illumina
MinYewCou
bbiNhi
Milô

Đang theo dõi (21)

Dora
Đăng Khoa
MinYewCou
Gia Linh