Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Kiên Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 2710
Điểm GP 129
Điểm SP 3226

Người theo dõi (72)

Đang theo dõi (3)

Lưu Võ Tâm Như
Lưu Bo