Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Kiên Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 3373
Điểm GP 491
Điểm SP 4115

Người theo dõi (99)

Jackson Williams
Võ Ngọc Châu
Ngọc Anh
Taylor BT

Đang theo dõi (8)