Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Kiên Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 2979
Điểm GP 395
Điểm SP 3660

Người theo dõi (88)

Kurouba Ryousuke
Huy Jenify
Lưu Võ Tâm Như
5555555555556
Jikyung Jung

Đang theo dõi (8)

htfziang
Lưu Võ Tâm Như
Đoàn Nguyễn
Dzịt