Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 6184
Điểm GP 4927
Điểm SP 6730

Người theo dõi (462)

Nguyễn Gia Huy
_animepham_
DSQUARED2 K9A2
Lưu Võ Tâm Như

Đang theo dõi (21)