Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 5035
Điểm GP 3403
Điểm SP 4701

Người theo dõi (424)

Ng KimAnhh
Đức Minh
Minh Phan
VINFAST

Đang theo dõi (27)

Lê Trang
Tử Đằng
Tuyết Nhi Melody
Mẫn Phan Trà My
Ng KimAnhh