Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1800
Điểm GP 678
Điểm SP 574

Người theo dõi (119)

phương lê
Seok phu nhân
ngũ ca
team5a

Đang theo dõi (12)

Quang Nhân
Thái Dương
Hà Đức Thọ
Admin (a@olm.vn)