Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 1782
Điểm GP 412
Điểm SP 2033

Người theo dõi (75)

Đang theo dõi (16)

Song Thư
POP POP
Kurouba Ryousuke
Hobiee