Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 1286
Điểm GP 271
Điểm SP 1421

Người theo dõi (54)

Đang theo dõi (14)

OH-YEAH^^
Karik-Linh
Anh Thư Bùi