Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 1328
Điểm GP 288
Điểm SP 1479

Người theo dõi (54)

Đang theo dõi (14)

Karik-Linh
OH-YEAH^^
Anh Thư Bùi