Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Điện Biên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 356
Điểm GP 26
Điểm SP 185

Người theo dõi (65)

Miko
Tenoh Haruka
Aoi Kiriya

Đang theo dõi (3)

@Nk>↑@
Trang Thùy