Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 68
Điểm GP 1
Điểm SP 26

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (9)

L LOVE YOU
TungAnhHd
chuche