Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 69
Số lượng câu trả lời 7030
Điểm GP 721
Điểm SP 6704

Người theo dõi (174)

Duy Đạt
MinYewCou
Huy Jenify
kkkkk

Đang theo dõi (32)

Karik-Linh
Cihce
MinYewCou
TV Cuber
OH-YEAH^^