Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 4306
Điểm GP 424
Điểm SP 6111

Người theo dõi (100)

Mr 9323
Thiyhithu Nguyen
Miền Nguyễn

Đang theo dõi (15)

Hàn Băng Tâm
OH-YEAH^^
TV Cuber
Doraemon2611
Long Sơn