Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 54
Số lượng câu trả lời 898
Điểm GP 211
Điểm SP 640

Người theo dõi (25)

ngô ngoc khánh
MI NA MAI
Jackson Williams
tram nguyen

Đang theo dõi (1)