Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

mạnh đỗ

Đang theo dõi (21)

Kurouba Ryousuke
animepham
HOC24 CONFESSIONS
Hquynh