Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 7735
Điểm GP 2319
Điểm SP 9154

Người theo dõi (440)

Đang theo dõi (4)

Karik-Linh
Sunshine
Ha Hoang
Khách vãng lai