Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 45
Số lượng câu trả lời 9178
Điểm GP 2819
Điểm SP 10895

Người theo dõi (481)

Đức Kiên
TNhi
Hoan Phạm
Hquynh
luan nguyen

Đang theo dõi (3)

Hquynh
Quỳɴн ɴнư
Khách vãng lai