Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 1
Điểm SP 7

Người theo dõi (2)

ngô ngoc khánh
卡拉多克

Đang theo dõi (8)

ngô ngoc khánh
Nhi Nguyễn
LA.Lousia
Cute.....