Tìm và khoanh vào các từ khóa liên quan đến "Hỗn hợp".

Gợi ý: Có tất cả 13 từ khóa.

loading...

Dung dịch (DUNG DICH)

Chất tan (CHAT TAN)

Chất tinh khiết (CHAT TINH KHIET)

Nhiệt độ (NHIET DO)

Huyền phù (HUYEN PHU)

Dung môi (DUNG MOI)

Tinh chất (TINH CHAT)

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Minh Quân
4 tháng 4 lúc 9:44

Dung dịch (\(DUNG\) \(DICH\))

Chất tan (\(CHAT\) \(TAN\))

Chất tinh khiết (\(CHAT\) \(TINH\) \(KHIET\))

Nhiệt độ (\(NHIET\) \(DO\))

Huyền phù (\(HUYEN\) \(PHU\))

Dung môi (\(DUNG\) \(MOI\))

Tính chất (\(TINH\) \(CHAT\))

Bình luận (1)
Nguyễn Trung Đức
4 tháng 4 lúc 11:34

DUNG DICH

CHAT TAN

CHAT TINH KHIET

NHIET DO

HUYEN PHU

DUNG MOI

TINH CHAT

Bình luận (0)
Viết Trung Lê
4 tháng 4 lúc 11:39

Dung dịch (DUNG DICH)

Chất tan (CHAT TAN)

Chất tinh khiết (CHAT TINH KHIET)

Nhiệt độ (NHIET DO)

Huyền phù (HUYEN PHU)

Dung môi (DUNG MOI)

Tinh chất (TINH CHAT)

 

Bình luận (0)
phandangnhatminh
4 tháng 4 lúc 12:41

theo em, các từ khoá như

Dung dịch 

Chất tan 

Chất tinh khiết 

Nhiệt độ

Huyền phù

Dung môi

Tinh chất 

Bình luận (0)
Tài khoản đã bị khóa!!!
4 tháng 4 lúc 14:30

loading...

Bình luận (2)
Nguyễn Đức Huy
4 tháng 4 lúc 14:46

Dung dịch (DUNG DICH)

Chất tan (CHAT TAN)

Chất tinh khiết (CHAT TINH KHIET)

Nhiệt độ (NHIET DO)

Huyền phù (HUYEN PHU)

Dung môi (DUNG MOI)

Tinh chất (TINH CHAT)

Bình luận (0)
Kiều Anh
4 tháng 4 lúc 17:28

(DUNG DICH)

(CHAT TAN)

(CHAT TINH KHIET)

(NHIET DO)

(HUYEN PHU)

(DUNG MOI)

(TINH CHAT)

Bình luận (0)
Du Du
4 tháng 4 lúc 18:01

1.dung dich ( dung dịch )

2.huyen phu (huyền phù)

3.nhu tuong ( nhũ tương )

4.chat tan ( chất tan )

5.chat tinh khiet ( chất tinh khiết )

6.nhiet do ( nhiệt độ )

7.tinh chat ( tinh chất )

8.co can ( cô cạn ) 

9.loc ( lọc )

 

 

Bình luận (0)
tempest (ツ)
4 tháng 4 lúc 19:35

Dung dịch (DUNG DICH)

Chất tan (CHAT TAN)

Chất tinh khiết (CHAT TINH KHIET)

Nhiệt độ (NHIET DO)

Huyền phù (HUYEN PHU)

Dung môi (DUNG MOI)

Tinh chất (TINH CHAT)

Bình luận (0)
Toru
4 tháng 4 lúc 19:50

Em mới tìm được 12 từ thôi ạ...

Bình luận (0)
Tui zô tri (
4 tháng 4 lúc 20:30

DUNG DICH

CHAT TAN

CHAT TINH KHIET 

NHIET DO

HUYEN PHU

DUNG MOI

TINH CHAT

Bình luận (0)
Trần Ngọc Vân
4 tháng 4 lúc 21:07

DUNGDICH

CHATTAN

CHATTINHKHIET

HUYENPHU

NHIETDO

TINHCHAT

DUNGMOI

Bình luận (0)
Trần Ngọc Vân
4 tháng 4 lúc 21:18

CHATTAN

CHATTINHKHIET

DUNGDICH

HUYENPHU

DUNGMOI

NHIETDO

TINHCHAT

Bình luận (0)
Lê Minh Quang
4 tháng 4 lúc 22:22

DUNG DICH : dung dịch

HUYEN PHU: huyền phù

NHIET DO: nhiệt độ

CHAT TINH KHIET: chất tinh khiết

TINH CHAT: tinh chất

CHAT TAN: chất tan

DUNG MOI: dung môi

NHU TUONG: nhũ tương

CO CAN: cô cạn

CHIET: chiết

LOC: lọc

 

Bình luận (0)
tri123
4 tháng 4 lúc 22:27

loading...

Bình luận (0)
tri123
4 tháng 4 lúc 22:28

(DUNG DICH)

(CHAT TAN)

(CHAT TINH KHIET)

(NHIET DO)

(HUYEN PHU)

(DUNG MOI)

(TINH CHAT)loading...

Bình luận (0)
phandangnhatminh
5 tháng 4 lúc 13:46

Dung dịch (DUNG DICH)

Chất tan (CHAT TAN)

Chất tinh khiết (CHAT TINH KHIET)

Nhiệt độ (NHIET DO)

Huyền phù (HUYEN PHU)

Dung môi (DUNG MOI)

Tinh chất (TINH CHAT)

Bình luận (0)
hoàng gia bảo 9a6
5 tháng 4 lúc 20:42

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Linh
5 tháng 4 lúc 21:02

Dung dịch (DUNG DICH)

Chất tan (CHAT TAN)

Chất tinh khiết (CHAT TINH KHIET)

Nhiệt độ (NHIET DO)

Huyền phù (HUYEN PHU)

Dung môi (DUNG MOI)

Tinh chất (TINH CHAT)

Bình luận (0)
Kiệt
5 tháng 4 lúc 21:57

1: Dung dịch "DUNG DICH"

2: Chất tan "CHAT TAN"

3: Chất tinh khiết "CHAT TINH KHIET"

4: Nhiệt độ "NHIET DO"

5: Huyền phù "HUYEN PHU"

6: Dung môi "DUNG MOI"

7: Tinh chất "TINH CHAT"

8: Lọc "LOC" 

9: Chiết "CHIET"

Bình luận (0)
16	Nguyễn Ngọc Hân
6 tháng 4 lúc 8:38

Dung dịch.

Chất tan.

Chất tinh khiết.

Nhiệt độ.

Huyền phù.

Dung môi.

Tinh chất.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Tâm
6 tháng 4 lúc 11:37

Dung dịch (DUNG DICH)

Chất tan (CHAT TAN)

Chất tinh khiết (CHAT TINH KHIET)

Nhiệt độ (NHIET DO)

Huyền phù (HUYEN PHU)

Dung môi (DUNG MOI)

Tinh chất (TINH CHAT)

Nhũ tương (NHUTUONG)

Lọc (LOC)

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Cường
6 tháng 4 lúc 14:05

DUNG DICH CHAT TAN CHAT TINH KHIET NHIET DO HUYEN PHU DUNG MOI  TINH CHAT

Bình luận (0)
akaisuichi
6 tháng 4 lúc 20:16

!!!

Bình luận (0)
Nguyen Nhat Anh
6 tháng 4 lúc 22:19

Dung dịch (DUNG DICH)

Chất tan (CHAT TAN)

Chất tinh khiết (CHAT TINH KHIET)

Nhiệt độ (NHIET DO)

Huyền phù (HUYEN PHU)

Dung môi (DUNG MOI)

Tinh chất (TINH CHAT)

Bình luận (0)
Nguyễn Kiều Lâm
7 tháng 4 lúc 18:25

Dung dịch (DUNG DICH)

Chất tan (CHAT TAN)

Chất tinh khiết (CHAT TINH KHIET)

Nhiệt độ (NHIET DO)

Huyền phù (HUYEN PHU)

Dung môi (DUNG MOI)

Tinh chất (TINH CHAT)

Bình luận (0)
nguyễn văn lĩnh
7 tháng 4 lúc 21:47

DUNG DICH

CHAT TAN

CHAT TINH KHIET

NHIET DO

HUYEN PHU

DUNG MOI

TINH CHAT

Bình luận (0)
nguyễn văn lĩnh
7 tháng 4 lúc 21:48

Dung dịch 

Chất tan 

Chất tinh khiết 

Nhiệt độ 

Huyền phù 

Dung môi 

Tính chất 

Bình luận (0)
đào thanh huyền
11 tháng 4 lúc 11:58

(DUNG DICH)

(CHAT TAN)

(CHAT TINH KHIET)

(NHIET DO)

 (HUYEN PHU)

(DUNG MOI)

 (TINH CHAT)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
07. Kim Minh Đăng
Xem chi tiết
kimcherry
Xem chi tiết
Kim lani
Xem chi tiết
no name
Xem chi tiết
Bảo Pô
Xem chi tiết
bi bo
Xem chi tiết
bi bo
Xem chi tiết
bi bo
Xem chi tiết
bi bo
Xem chi tiết
bi bo
Xem chi tiết