Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 612
Điểm GP 66
Điểm SP 585

Người theo dõi (12)

gojo satoru
LÊ KIỆT
nguyễn thế

Đang theo dõi (2)