Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 47
Số lượng câu trả lời 638
Điểm GP 10
Điểm SP 10

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (10)

789000
薬師寺さあや
Toru