Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 72
Số lượng câu trả lời 458
Điểm GP 19
Điểm SP 194

Người theo dõi (37)

Super idol
xuân quỳnh
Vương Yến Nhi

Đang theo dõi (337)

Mun UwU
Nhật Văn
Super idol